Kogeneracja z biogazu

 • Home
 • Kogeneracja z biogazu

Odnawialna energia elektryczna i cieplna z pozostałości organicznych.

Biogaz jest naturalnym paliwem uzyskiwanym w procesie „fermentacji beztlenowej”, tj. fermentacji bakteryjnej mającej miejsce w przypadku braku tlenu w pozostałościach organicznych pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego.


Wytwarzany biogaz składa się w około 50-70% z metanu, a w pozostałej części, z dwutlenku węgla i innych drobnych składników. Jeśli zostanie odpowiednio przetworzony, jest w stanie zasilać silnik endotermiczny systemu kogeneracji i produkować w pełni odnawialną energię elektryczną i cieplną.

Jak działa biogazownia

Biogazownia składa się głównie z dwóch części: części fermentacji beztlenowej, w której odbywa się rzeczywista produkcja biogazu (składającej się z jednej lub kilku komór fermentacyjnych) oraz części, w której biogaz jest przetwarzany na energię, tj. z systemu kogeneracji.

Biogaz może być produkowany z różnych surowców, takich jak ścieki zwierzęce, osady ściekowe (OFMSW), odpady rolno-przemysłowe i resztki pożniwne. Efektywność energetyczna pod względem wytwarzanego biogazu, a tym samym, wytwarzanej energii elektrycznej i cieplnej, różni się w zależności od właściwości wybranego surowca.

Komory fermentacyjne odgrywają kluczową rolę w początkowej fazie procesu produkcji biogazu, ale to od jakości i niezawodności rozwiązań technologicznych charakteryzujących zespół kogeneracyjny zależy efektywność energetyczna i ogólna wydajność ekonomiczna systemu.

Wyprodukowana energia

ELEKTRYCZNA

w celu przesłania do sieci

CIEPLNA

do produkcji:
• gorącej wody
• pary
• wody zimnej

Technologie i proces działania biogazowni

01

Waloryzacja

Materiały odpadowe z „odpadów” stają się „zasobem”, pozwalając na produkcję energii elektrycznej i ciepła ze źródeł odnawialnych, a także produktów pofermentacyjnych, czyli doskonałego nawozu, który może być ponownie wykorzystany w procesie rolniczym.

02

Zrównoważony rozwój

Z systemem kogeneracji biogazu, zapewniona jest ochrona środowiska, ponieważ do zasilania systemu kogeneracji nie są wykorzystywane paliwa kopalne.

03

Efektywność

Kogeneracja biogazu pozwala na możliwą do zaplanowania produkcję energii, równoważąc udział nieprogramowalnych odnawialnych źródeł, np. energii fotowoltaicznej lub wiatrowej.

04

Integracja

Korzyści ekonomiczne płynące z kogeneracji biogazu przekładają się na znaczne oszczędności i integrację dochodów rolniczych.

Obszary zastosowania

Elektrociepłownie na biogaz mogą być zasilane różnymi rodzajami matryc i w związku z tym, stanowią strategiczny wybór dla różnych sektorów produkcji.
 • Rolnictwo

 • Składowiska odpadów/OFMSW

 • Odpady rolno-przemysłowe

 • Oczyszczanie ścieków

Produkty

ECOMAX® Biogas

Pobierz

Wypełnij formularz, aby otrzymać bezpłatny przewodnik informacyjny

Centrum obsługi klientaPrzydatne numery serwisu technicznego
Globalna obecnośćObecność AB na świecie

AB Holding S.p.a.

Via Caduti del Lavoro, 13
25034 Orzinuovi (BS)
T. +39 030 99 42 411
info@gruppoab.com

Follow us
 • Informacje o firmie
 • Przykłady realizacji ab
 • Rozwiązania
 • Produkty
 • Serwis
 • Innowacja
 • Kariera

Copyright 2021 AB HOLDING SPA - P.IVA 02243290984 - REA 433585 - Reg. imp. BS02243290984 - Cap. sociale 6.000.000 i.v.

Zarezerwuj bezpłatną konsultację online
1