Uszlachetnianie biogazu do biometanu

  • Home
  • Uszlachetnianie biogazu do biometanu

Co to jest biometan?

Biometan to odnawialny gaz, który otrzymuje się poprzez poddanie surowego biogazu procesowi oczyszczania zwanemu uszlachetnianiem. Surowy biogaz można uzyskać w wyniku fermentacji beztlenowej różnych surowców: biomasy rolniczej (produkty uboczne, odpady rolne i obornik zwierzęcy), rolno-przemysłowej (odpady z przetwórstwa spożywczego) lub frakcji organicznej stałych odpadów komunalnych (OFMSW).

Po uszlachetnieniu biogazu do biometanu, musi on zostać poddany rafinacji w celu usunięcia składników, które nie nadają się do wprowadzenia do sieci (CO₂).

Produkty

BIOCH4NGE®

01

Zrównoważony rozwój

Zalety

Biometan, produkowany z biomasy rolniczej, odpadów rolno-przemysłowych i organicznych, może być postrzegany jako źródło odnawialne i zrównoważone: oprócz redukcji emisji do atmosfery, jest neutralny pod względem emisji dwutlenku węgla, tzn. całkowicie równoważy emisję, ponieważ zwraca materię organiczną do gleby.

02

Elastyczność

Biometan można elastycznie dostosować do wielu zastosowań, od produkcji energii elektrycznej do wytwarzania rozproszonego i paliwa dla sektora transportowego. Jest on w pełni porównywalny z gazem ziemnym i dlatego może wykorzystywać istniejącą infrastrukturę transportową i magazynową.

03

Obieg zamknięty

W sektorze rolniczym biometan może przyczynić się do znacznego obniżenia kosztów produkcji przy jednoczesnym zwiększeniu konkurencyjności. Produkty pofermentacyjne (pozostałe po procesie fermentacji beztlenowej matryc rolniczych) mogą być w rzeczywistości wykorzystane jako naturalny nawóz zwiększający zdolność gleby do wchłaniania i magazynowania węgla.

Jak działa proces uszlachetniania do biometanu?

Uszlachetnianie biogazu to złożony proces, którego końcowym efektem jest usunięcie CO₂ z surowego biogazu. Proces składa się z kilku etapów: pierwszy etap to obróbka wstępna, następnie etap oczyszczania, tj. usuwanie zanieczyszczeń (H₂S, VOCₛ) z biogazu pochodzącego z beztlenowej komory fermentacyjnej, a na końcu, etap oddzielania metanu (CH₄) od dwutlenku węgla.

Efektem końcowym jest źródło energii odnawialnej – biometan, który umożliwia ograniczenie emisji dzięki wykorzystaniu istniejących sieci i zwiększeniu produkcji krajowej, co z kolei pozytywnie wpływa na zamknięty obieg wykorzystania zasobów w sektorze rolno-spożywczym.

Uszlachetnianie biogazu za pomocą technologii membran selektywnych

Na rynku dostępne są obecnie różne technologie uszlachetniania biogazu, oparte na różnych fizyczno-chemicznych zasadach związanych z oddzielaniem gazów. Jedną z najbardziej rozpowszechnionych i skutecznych metod jestuszlachetnianie biogazu za pomocą membran selektywnych.

Metoda ta została wybrana również przez AB dla BIOCH4NGE®: zastosowanie specjalnych materiałów polimerowych o selektywnej przepuszczalności przy oddzielaniu CH₄ i CO₂ oraz zapewniających doskonałe oczyszczenie z dwutlenku węgla, redukując niemalże do zera straty biogazu podczas uszlachetniania.

Centrum obsługi klientaPrzydatne numery serwisu technicznego
Globalna obecnośćObecność AB na świecie

AB Holding S.p.a.

Via Caduti del Lavoro, 13
25034 Orzinuovi (BS)
T. +39 030 99 42 411
info@gruppoab.com

Follow us
  • Informacje o firmie
  • Przykłady realizacji ab
  • Rozwiązania
  • Produkty
  • Serwis
  • Innowacja
  • Kariera

Copyright 2021 AB HOLDING SPA - P.IVA 02243290984 - REA 433585 - Reg. imp. BS02243290984 - Cap. sociale 6.000.000 i.v.

Zarezerwuj bezpłatną konsultację online
1