Kogeneracja z gazu ziemnego

 • Home
 • Kogeneracja z gazu ziemnego

Idealne rozwiązanie pozwalające zoptymalizować efektywność zakładów energochłonnych.

Kogeneracja, znajdująca zastosowanie w wielu sektorach przemysłowych, świadczenia usług i trzeciego sektora, skutecznie wychodzi naprzeciw potrzebom energochłonnych zakładów, charakteryzujących się wysokim zużyciem ciepła i energii elektrycznej.

W rzeczywistości system kogeneracji umożliwia jednoczesne wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej z jednego źródła energii w ramach jednego zintegrowanego systemu. Dlatego też, mówi się o produkcji mieszanej.

Zatem, wykorzystanie tego samego paliwa (gazu ziemnego) do wytworzenia dwóch nośników energii (energii elektrycznej i cieplnej) pozwala zwiększyć efektywność zużycia paliwa źródłowego aż do 85% w porównaniu z oddzielną produkcją energii elektrycznej i ciepła oraz w konsekwencji, obniżyć koszty płaconych rachunków i poziom emisji CO₂.


Skazane na rozproszenie ciepło, jeśli zostanie wykorzystane w procesie, pozwoli uzyskać poprzez kogenerację najwyższą efektywność energetyczną przy jednoczesnym zarządzaniu wytwarzaniem energii w sposób ciągły, niezawodny i bezpieczny.

Zasada działania kogeneratora

System kogeneracji składa się z ośmiocyklowego silnika zasilanego w tym przypadku gazem ziemnym, który wytwarza energię mechaniczną przekazywaną do alternatora w celu wytworzenia energii elektrycznej niskiego napięcia, która następnie jest przekształcana na energię średniego napięcia.

Odzyskiwanie ciepła odbywa się na dwóch frontach:

 • z wody chłodzącej silnik, poprzez wymiennik płytowy, który pozwala uzyskać wodę o wysokiej temperaturze;

 • z gazów wydechowych, których temperatura jest bliska 400°, można wyprodukować gorącą wodę, wodę przegrzaną, parę wodną lub olej diatermiczny w kotle lub wykorzystać je w czystej postaci w procesie technologicznym.

Wyprodukowana energia

Elektryczna

w celu przesłania do sieci

Cieplna

do produkcji:

 • ciepłej wody

 • wody przegrzanej

 • pary

 • oleju diatermicznego

 • zimnej wody (trigeneracja)

Technologie i proces działania kogeneratora

01

Efektywność

Korzyści

Przede wszystkim, jednoczesne wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła pozwala obniżyć o ponad 30% zużycie energii pierwotnej, zwiększając całkowitą efektywność procesu do 85%. Dzięki jej przeznaczeniu głównie na potrzeby własne, można uniknąć strat związanych z przesyłem i dystrybucją, które mają miejsce w przypadku rozprowadzania energii elektrycznej w normalnych sieciach elektroenergetycznych.

02

Zrównoważony rozwój

Kogeneracja z gazu ziemnego pozwala na znaczne zaangażowanie w ochronę środowiska: większa wydajność procesu wytwarzania energii skutkuje mniejszą emisją CO₂ i gazów cieplarnianych, a w konsekwencji, zmniejszeniem oddziaływania na środowisko.

03

Wytrzymałość

Kogeneracja jest idealnym rozwiązaniem dla obszarów, w których często następują przerwy w dostawie energii elektrycznej lub wyposażonych w słabo działające lub nierozpowszechnione sieci. Dzięki pracy w trybie wyspowym umożliwia niezależne wytwarzanie energii i zapewnia ciągłość dostaw do obiektów, takich jak szpitale, w których przerwy w dostawach mogłyby spowodować poważne problemy.

04

Oszczędności

Korzyść ekonomiczna, jaką gwarantuje kogeneracja na gazie ziemnym, przekłada się na znaczne oszczędności w rachunkach za media dzięki zmniejszonemu zużyciu paliwa początkowego, a także na samodzielne wytwarzanie pozostałej energii, do czego w wielu krajach dodawane są zachęty ekonomiczne.

Obszary zastosowania

Dzięki gwarancji efektywności energetycznej i oszczędności ekonomicznych, kogeneracja stanowi konkretną szansę dla wielu sektorów przemysłowych i komercyjnych.
 • Centra przetwarzania danych

 • Centra handlowe

 • Fabryki papieru

 • Hotele

 • Porty lotnicze

 • Przemysł spożywczy

 • Przemysł ceramiczny i ceramicznych wyrobów budowlanych

 • Przemysł chemiczny i farmaceutyczny

 • Przemysł włókienniczy

 • Przemysł tworzyw sztucznych

 • Szpitale

 • Szklarnie

 • Uniwersytet

 • Zakłady metalurgiczne

Produkty

ECOMAX® Natural gas

Pobierz

Wypełnij formularz, aby otrzymać bezpłatny przewodnik informacyjny

Centrum obsługi klientaPrzydatne numery serwisu technicznego
Globalna obecnośćObecność AB na świecie

AB Holding S.p.a.

Via Caduti del Lavoro, 13
25034 Orzinuovi (BS)
T. +39 030 99 42 411
info@gruppoab.com

Follow us
 • Informacje o firmie
 • Przykłady realizacji ab
 • Rozwiązania
 • Produkty
 • Serwis
 • Innowacja
 • Kariera

Copyright 2021 AB HOLDING SPA - P.IVA 02243290984 - REA 433585 - Reg. imp. BS02243290984 - Cap. sociale 6.000.000 i.v.

Zarezerwuj bezpłatną konsultację online
1