Cookie Policy

  • Home
  • Cookie Policy

Cookie Policy

Informacja o plikach cookie

Niniejsza polityka dotycząca plików cookie zawiera ważne informacje na temat różnych rodzajów plików cookie, które mogą być instalowane na urządzeniach użytkownika, gdy ten odwiedza witrynę www.gruppoab.com („Witryna”). Zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2016/679 („RODO”) i przepisami krajowymi dotyczącymi ochrony danych osobowych, pliki cookie stanowią dane osobowe, gdy mogą być powiązane z urządzeniem, a zatem z możliwą do zidentyfikowania osobą.

Co to są pliki cookie?

Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które odwiedzane witryny wysyłają do terminala (komputera, tabletu, smartfona, notebooka) i które są zapisywane, a następnie przesyłane z powrotem do tych samych witryn podczas następnej wizyty. Istnieją różne pliki cookie, które zawierają różne informacje (np. uwierzytelnianie informacji IT, monitoring sesji, przechowywanie preferencji dotyczących wysyłania wiadomości reklamowych itp.). 
Każdy plik cookie zawiera z kolei różne dane (np. nazwę serwera, z którego pochodzi, identyfikator numeryczny itp.). Te dane mogą pozostać w urządzeniu użytkownika przez różne okresy czasu, takie jak sesja przeglądarki, kilka godzin, kilka dni lub dłużej.

Służą one do przeprowadzania uwierzytelnień na komputerze, monitorowania sesji i przechowywania informacji w witrynach. Podczas nawigacji w witrynie użytkownik może otrzymać na swoim terminalu również pliki cookie wysyłane z różnych stron internetowych lub serwerów internetowych (od tzw. „stron trzecich”), które mogą zawierać pewne elementy (takie jak na przykład obrazy, mapy, dźwięki, konkretne linki do stron innych domen) znajdujące się na stronie przez niego odwiedzanej. 

Witryna korzysta z TECHNICZNYCH plików cookie. Te pliki cookie pozwalają użytkownikowi na łatwe korzystanie z Witryny i łatwiejsze pobieranie informacji, upraszczając połączenie i transmisję danych między użytkownikiem a Witryną. Służą do nawigacji lub zapewnienia usługi żądanej przez użytkownika. Nie są wykorzystywane do innych celów. Techniczne pliki cookie są niezbędne do prawidłowego działania Witryny. Bez użycia tych plików cookie niektóre operacje nie mogłyby zostać wykonane lub byłyby bardziej złożone i/lub mniej bezpieczne. Zatem techniczne pliki cookie są niezbędne. Techniczne pliki cookie nie wymagają zgody użytkownika, gdyż są niezbędne do prawidłowego działania Witryny. W szczególności korzystamy z tymczasowych lub stałych plików cookie nawigacyjnych lub sesyjnych, które gwarantują normalną nawigację i korzystanie z Witryny, umożliwiając na przykład zapisywanie informacji związanych z nawigacją, przechowywanie danych w celu utrzymania aktywności sesji przeglądania i/lub zapisywanie informacji związanych z ustawieniami on/off „pełnego ekranu” podczas nawigacji w Witrynie. ​

ANALITYCZNE pliki cookie STRON TRZECICH

Ponadto korzystamy z analitycznych plików cookie (Google Analytics i Microsoft Dynamics) do gromadzenia informacji o korzystaniu z Witryny. Ten rodzaj plików cookie, podobnie jak techniczne pliki cookie, przetwarzany jest w formie zbiorczej w celu monitorowania najczęściej odwiedzanych obszarów Witryny, ulepszania zawartości Witryny, ułatwiania korzystania z niej przez użytkownika oraz monitorowania prawidłowego działania Witryny.

Analityczne pliki cookie są ustawiane przez witrynę internetową inną niż tę odwiedzaną przez użytkownika. Dzieje się tak dlatego, że w każdej witrynie mogą znajdować się elementy (obrazy, mapy, dźwięki, konkretne linki do stron internetowych innych domen itp.), które znajdują się na serwerach innych niż odwiedzana witryna. 
Umożliwiamy stronom trzecim wykorzystywanie analitycznych plików cookie w Witrynie w celu anonimowego zapisywania informacji w ramach przygotowań do raportu na temat nawigacji w Witrynie.

Aby uzyskać dostęp do informacji odnośnie stron trzecich, należy kliknąć poniższy link:  

Google Analystics: kliknij tutaj. 

Microsoft Dynamics: kliknij tutaj.


Jeśli użytkownik nie chce, aby jego dane były wykorzystywane przez Google Analytics, powinien zainstalować dodatek do przeglądarki w sposób opisany przez Google pod następującymi adresami:  
https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=it
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Zainstalowanie tego dodatku uniemożliwia działanie skryptów JavaScript Google Analytics (ga.js i dc.js) w witrynie internetowej w celu udostępniania informacji w Google Analytics o aktywności użytkownika podczas odwiedzania Witryny. ​

Niektóre wymienione poniżej usługi gromadzą dane statystyczne w formie zbiorczej i mogą nie wymagać zgody Użytkownika lub mogą być zarządzane bezpośrednio przez Administratora – w zależności od tego, co jest opisane – bez pomocy osób trzecich.

Jeżeli wśród wskazanych poniżej narzędzi znajdują się usługi zarządzane przez osoby trzecie, mogą one – oprócz tego, co określone i również bez wiedzy Administratora – wykonywać czynności śledzące Użytkownika. Aby uzyskać szczegółowe informacje, należy zapoznać się z polityką prywatności wymienionych usług.Youtube

Youtube to usługa wyświetlania treści wideo zarządzana przez Google Inc., która pozwala tej Aplikacji na integrację tychże treści na swoich stronach.

Gromadzone dane osobowe: Pliki cookie i dane użytkowe.

Miejsce przetwarzania: USA – Polityka Prywatności


Shaa

Shaa to usługa wyświetlania treści wideo zarządzana przez Shaa Srl, która pozwala tej Aplikacji na integrację tychże treści na swoich stronach.

Gromadzone dane osobowe: Pliki cookie.

Miejsce przetwarzania: Włochy – Polityka Prywatności


Disqus

Disqus to usługa do obsługi komentarzy do stron internetowych i społeczności wirtualnych, która działa za pośrednictwem platformy online.

Gromadzone dane osobowe: Pliki cookie i dane użytkowe.

Miejsce przetwarzania: USA – Polityka Prywatności


Issuu

Issuu to usługa internetowa, która umożliwia przesyłanie dokumentów cyfrowych (takich jak portfolia, książki, czasopisma, gazety i inne drukowane materiały) w celu realistycznego ich wyświetlenia i ich edytowania.

Gromadzone dane osobowe: Pliki cookie i dane użytkowe.

Miejsce przetwarzania: USA – Polityka Prywatności


WeChat

WeChat to usługa komunikacyjna za pośrednictwem wiadomości tekstowych i głosowych dla urządzeń przenośnych. 

Gromadzone dane osobowe: Pliki cookie i dane użytkowe.

Miejsce przetwarzania: USA – Polityka Prywatności

Netlify
 Netlify to usługa hostingowa, która umożliwia użytkownikom na całym świecie dostęp do tej aplikacji.
 Gromadzone dane osobowe: Pliki cookie i dane użytkowe.
 Miejsce przetwarzania: USA –
Polityka prywatności


Biogas Channel 

Biogas Channel to kanał wideo poświęcony biogazowi, który został zaprojektowany i jest wspierany przez AB. Bezpośrednie linki na stronie AB odsyłają bezpośrednio do strony internetowej kanału. 

Gromadzone dane osobowe: Pliki cookie i dane użytkowe.

Miejsce przetwarzania: Włochy – Polityka Prywatności


Cogeneration Channel 

Cogeneration Channel to kanał wideo poświęcony aplikacjom kogeneracyjnym, który został zaprojektowany i jest wspierany przez AB. Bezpośrednie linki na stronie AB odsyłają bezpośrednio do strony internetowej kanału. 

Gromadzone dane osobowe: Pliki cookie i dane użytkowe.

Miejsce przetwarzania: Włochy – Polityka Prywatności


Lead Forensics

Lead Forensics to oprogramowanie do pozyskiwania leadów oparte na analizie ruchu na stronie internetowej. 

Gromadzone dane osobowe: Pliki cookie i dane użytkowe.

Miejsce przetwarzania: Wielka Brytania – Polityka Prywatności


Pliki cookie i ustawienia przeglądarki

Informujemy użytkownika, że może on autoryzować, ograniczać lub blokować pliki cookie za pomocą ustawień przeglądarki, jednakże jeśli użytkownik ustawi swoje urządzenie tak, aby odrzucało techniczne lub nawigacyjne pliki cookie, to niektóre usługi Witryny mogą nie być wyświetlane poprawnie lub działać w niezadowalający sposób. W tej sekcji użytkownik znajdzie informacje odnośnie sposobu wyłączenia plików cookie w najpopularniejszych przeglądarkach.  Jeśli przeglądarka użytkownika nie znajduje się na poniższej liście, prosimy użytkownika o przeczytanie instrukcji w jego przeglądarce dotyczących zarządzania plikami cookie. ​

Apple Safari IOS 

Jeśli użytkownik nie chce wyłączyć plików cookie w przeglądarce Safari, należy przejść do Preferencji i z panelu Prywatność wybrać opcję blokowania plików cookie. 

Na iPadzie, telefonie iPhone lub iPodzie touch należy wejść w Ustawienia, wybrać Safari i przejść do sekcji „cookie”. 

Internet Explorer wersja 6 lub wyższa 

• Wybierz „Narzędzia” na pasku przeglądarki 

• Wybierz „Opcje internetowe” 

• Wybierz pozycję „Prywatność”, a następnie kliknij na „Zaawansowane” 

• Wybierz „Zastąp automatyczną obsługę plików cookie” 

• Wyłącz „Pliki cookie wyświetlanych stron internetowych”, zaznaczając opcję „Blokuj”

• Wyłącz „Pliki cookie stron trzecich”, zaznaczając opcję „Blokuj” 

• Wyłącz „Sesyjne pliki cookie”, odznaczając opcję „Akceptuj zawsze sesyjne pliki cookie”

• Kliknij na „OK” 

Firefox wersja 9 lub wyższa 

• Wybierz „Narzędzia” na pasku przeglądarki 

• Wybierz „Opcje” 

• Wybierz pozycję „Prywatność”

• W obszarze „Historia” wybierz z menu rozwijanego opcję „użyj ustawień niestandardowych” 

• Wyłącz pliki cookie odznaczając opcję „Akceptuj pliki cookie z witryn internetowych” 

• Kliknij na „OK” 

Google Chrome wersja 24 lub wyższa 

• Wybierz „Menu Chrome” na pasku przeglądarki 

• Wybierz „Ustawienia”

• Wybierz „Pokaż ustawienia zaawansowane” 

• W sekcji „Prywatność” kliknij na „Ustawienia treści” 

• Wyłącz wszystkie pliki cookie, odznaczając „Uniemożliwiaj witrynom ustawianie danych” i „Blokuj pliki cookie stron trzecich oraz dane witryn” 

• Kliknij na „OK”

PRZYCISKI I WIDGETY PORTALI SPOŁECZNOŚCIOWYCH 

Przyciski mediów społecznościowych to „przyciski" w Witrynie, które przedstawiają ikonki portali społecznościowych (np. Facebook, LinkedIn, YouTube, Twitter itp.), które umożliwiają użytkownikowi za pomocą „kliknięcia" interakcję bezpośrednio z platformami społecznościowymi.

Przyciski mediów społecznościowych znajdujące się w tej Witrynie to linki, które odsyłają do kont AB w przedstawionych portalach społecznościowych. Jednakże użycie tych przycisków nie oznacza zainstalowania w witrynie plików cookie stron trzecich. 

Nie mniej jednak podawane są linki, gdzie użytkownik może zapoznać się z polityką prywatności dotyczącą zarządzania danymi przez portale społecznościowe, do których odsyłają przyciski: 

https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy
https://www.facebook.com/policies/cookies/
https://www.twitter.com/privacy
https://policies.google.com/privacy?hl=it


Centrum obsługi klientaPrzydatne numery serwisu technicznego
Globalna obecnośćObecność AB na świecie

AB Holding S.p.a.

Via Caduti del Lavoro, 13
25034 Orzinuovi (BS)
T. +39 030 99 42 411
info@gruppoab.com

Follow us
  • Informacje o firmie
  • Przykłady realizacji ab
  • Rozwiązania
  • Produkty
  • Serwis
  • Innowacja
  • Kariera

Copyright 2021 AB HOLDING SPA - P.IVA 02243290984 - REA 433585 - Reg. imp. BS02243290984 - Cap. sociale 6.000.000 i.v.

Zarezerwuj bezpłatną konsultację online
1