Uszlachetnianie i skraplanie biometanu

  • Home
  • Uszlachetnianie i skraplanie biometanu

Zrównoważona, odnawialna i programowalna energia

Biometan jest programowalnym odnawialnym źródłem energii, otrzymywanym poprzez poddanie biogazu procesowi uszlachetniania i zwiększenie stężenia metanu CH₄ do ponad 97%.

Biometan ułatwia osiągnięcie celów w zakresie redukcji emisji i dekarbonizacji sektora transportowego po przystępnych kosztach, wykorzystując istniejące sieci gazowe i promując model gospodarczy oparty na zrównoważonym i obiegowym wykorzystaniu zasobów.

Zasady uszlachetniania i skraplania biometanu

Biometan jest pozyskiwany z różnych surowców: biomasy rolniczej (produkty uboczne, odpady rolnicze i obornik zwierzęcy), rolno-przemysłowej (odpady z łańcucha żywnościowego) oraz frakcji organicznej stałych odpadów komunalnych (OFMSW).

Uszlachetnianie jest złożonym procesem, który składa się z kilku etapów: etap wstępny poprzedza właściwą obróbkę, która obejmuje oczyszczanie i oddzielanie metanu od dwutlenku węgla.

01

Zrównoważony rozwój

Zalety

Biometan, produkowany z biomasy rolniczej, odpadów rolno-przemysłowych i organicznych, może być postrzegany jako źródło odnawialne i zrównoważone: oprócz redukcji emisji do atmosfery, jest neutralny pod względem emisji dwutlenku węgla, tzn. całkowicie równoważy emisję, ponieważ zwraca materię organiczną do gleby.

02

Elastyczność

Biometan można elastycznie dostosować do wielu zastosowań, od produkcji energii elektrycznej do wytwarzania rozproszonego i paliwa dla sektora transportowego. Jest on w pełni porównywalny z gazem ziemnym i dlatego może wykorzystywać istniejącą infrastrukturę transportową i magazynową.

03

Obieg zamknięty

W sektorze rolniczym biometan może przyczynić się do znacznego obniżenia kosztów produkcji przy jednoczesnym zwiększeniu konkurencyjności. Produkty pofermentacyjne (pozostałe po procesie fermentacji beztlenowej matryc rolniczych) mogą być w rzeczywistości wykorzystane jako naturalny nawóz zwiększający zdolność gleby do wchłaniania i magazynowania węgla.

Produkty

BIOCH4NGE®

Centrum obsługi klientaPrzydatne numery serwisu technicznego
Globalna obecnośćObecność AB na świecie

AB Holding S.p.a.

Via Caduti del Lavoro, 13
25034 Orzinuovi (BS)
T. +39 030 99 42 411
info@gruppoab.com

Follow us
  • Informacje o firmie
  • Przykłady realizacji ab
  • Rozwiązania
  • Produkty
  • Serwis
  • Innowacja
  • Kariera

Copyright 2021 AB HOLDING SPA - P.IVA 02243290984 - REA 433585 - Reg. imp. BS02243290984 - Cap. sociale 6.000.000 i.v.

Zarezerwuj bezpłatną konsultację online
1