Przewodnik po kogeneracji dla świata biogazu

 • Home
 • Przewodnik po kogeneracji dla świata biogazu

Co to jest biogaz

Biogaz jest naturalnym paliwem uzyskiwanym w procesie „fermentacji beztlenowej”, tj. fermentacji bakteryjnej w środowisku beztlenowym pozostałości organicznych pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego.

Zazwyczaj, wytwarzany biogaz składa się w około 50-70% z metanu, a w pozostałej części, z dwutlenku węgla i innych składników. Z tego powodu, odpowiednio przetworzony, jest w stanie zasilać silnik endotermiczny elektrociepłowni biogazowej i produkować, po zakończeniu procesu, w pełni odnawialną energię elektryczną i cieplną.

Jakie są surowce?

Biogaz może być produkowany z różnych matryc, np.:

 • Ścieki z inwentarza żywego

 • Osady ściekowe ze stałych odpadów komunalnych (OFMSW)

 • Odpady rolno-przemysłowe

 • Pozostałości z upraw

Efektywność energetyczna pod względem wytwarzanego biogazu, a tym samym, wytwarzanej energii elektrycznej i cieplnej, różni się w zależności od właściwości wybranego surowca.

Jak działa biogazownia?

Biogazownia składa się głównie z dwóch części: części fermentacji beztlenowej, w której odbywa się rzeczywista produkcja biogazu (składającej się z jednej lub kilku komór fermentacyjnych) oraz części, w której biogaz jest przetwarzany na energię, tj. z systemu kogeneracji.

Komory fermentacyjne odgrywają kluczową rolę w początkowej fazie procesu produkcji biogazu, ale to od jakości i niezawodności oraz rozwiązań technologicznych charakteryzujących zespół kogeneracyjny , zależy efektywność energetyczna i ogólna wydajność ekonomiczna systemu.

Wyprodukowana energia

ELEKTRYCZNA

w celu przesłania do sieci

CIEPLNA

do produkcji:
• gorącej wody
• pary
• wody zimnej

Zobaczmy, jak działa biogazownia stosowana w sektorze rolniczym:

Zalety biogazowni

Biogazownia ma wiele zalet:

 • Waloryzacja materiałów odpadowych, które z „odpadów” stają się „zasobem”, pozwalając na produkcję energii elektrycznej i cieplnej ze źródeł odnawialnych, a także odpadu pofermentacyjnego, doskonałego nawozu, który może być ponownie wykorzystany w procesie rolniczym;

 • Zrównoważenie środowiskowe, dzięki odstąpieniu od wykorzystywania paliw kopalnych do zasilania elektrociepłowni biogazowej;

 • Programowalna produkcja energii pozwalająca na zrównoważenie udziału nieprogramowalnych źródeł odnawialnych (np. energii fotowoltaicznej lub wiatrowej);

 • Integracja dochodów z rolnictwa.

Dowiedz się więcej na temat kogeneracji!

Zostaw swój adres e-mail, aby otrzymać dokument w formacie PDF.

Obszary zastosowania

Elektrociepłownie na biogaz mogą być zasilane różnymi rodzajami matryc i w związku z tym, stanowią strategiczny wybór dla różnych sektorów produkcji.
 • Rolnictwo

 • Składowiska odpadów/OFMSW

 • Odpady rolno-przemysłowe

 • Oczyszczanie ścieków

Linie AB przeznaczone dla świata biogazu

AB proponuje rozwiązania i technologie opracowane specjalnie z myślą o odzysku energii z biogazu, zapewniając najwyższy poziom wydajności przy jednoczesnej niezawodności układu.

Wszystkie rozwiązania AB dla biogazu potwierdzają właściwości, które sprawiają, że ECOMAX®  jest wysokowydajnym produktem przemysłowym, pozwalającym zapewnić czerpanie z biogazu wielu korzyści: duża elastyczność i zdolność relokacji, krótki czas instalacji i uruchomienia, łatwe połączenie z istniejącymi instalacjami biogazowni lub innymi już istniejącymi substratami.

Wyniki te są owocem nieustannego zaangażowania w badania i rozwój, a także udowodnionej skuteczności usług serwisowych oferowanych partnerom biznesowym. Wszystko po to, aby zwiększyć zalety biogazowni.

Trzy produkty linii ECOMAX® Biogas stanowią punkt odniesienia dla każdego przedsiębiorstwa, które chce skorzystać z możliwości, jaką daje przetwarzanie biogazu na energię dzięki modułowej gamie systemów::

SYSTEMY BARDZO MAŁE:

ECOMAX® Linea Rossa w zakresie mocy od 62 do 200 kW

SYSTEMY MAŁE:

ECOMAX® Biogas w zakresie mocy od 250 do 300 kW

SYSTEMY ŚREDNIE I DUŻE:

nowa linia ECOMAX NEXT® Biogas w zakresie mocy od 550 do 1.500 kW

Gama produktów

Dane silników w wersji 500 NOx mg/Nm³ (5% O)        
* Niestandardowa moc elektryczna dostępna na życzenie      
** Spaliny schłodzone do 200 °C        

Sukcesy

BIOMAN (WŁOCHY): 4 ECOMAX® 11 BIO
Biogaz z odpadów
Moc elektryczna : 3,9 MW

HITACHI ZOSEN INOVA (USA): 1 ECOMAX® 9BIO
Biogaz z odpadów
Moc elektryczna: 853 kW

HITACHI ZOSEN INOVA (USA): 1 ECOMAX® 9BIO Biogaz z odpadów Moc elektryczna: 853 kW

KWE AB ENERGY POLSKA SP. Z O.O.

KWE AB ENERGY Polska jest polską spółką zależną AB – spółki zajmującej się kogeneracją i rozwojem odnawialnych źródeł energii, takich jak biogaz i biometan – z ponad 1250 zainstalowanymi zakładami i bezpośrednią obecnością w 21 krajach na całym świecie, w tym we Włoszech, Kanadzie, Brazylii, Meksyku, Wielkiej Brytanii, Niemcy i Rosja.

Od 1981 r. firma AB wspiera przedsiębiorstwa próbujące zwiększyć swoją konkurencyjność, oszczędzać energię i ograniczać emisje do środowiska. Budujemy relacje z klientami i partnerami w oparciu o otwartość i wzajemne zaufanie: produkujemy i instalujemy układy i zarządzamy nimi jak własnymi.

Przez 40 lat działalności wypracowaliśmy niezrównany knowhow i moce produkcyjne na skalę światową, co zapewnia doskonały poziom układów oraz najwyższą jakość zarówno instalacji, jak i obsługi posprzedażowej.

AB jest jedynym producentem dysponującym procesem przemysłowym, który ma możliwość wewnętrznego zarządzania całym cyklem produkcji układu kogeneracji.

Główna działalność badawcza w zakresie produkcji i projektowania koncentruje się w nowoczesnym zagłębiu przemysłowym z siedzibą w Orzinuovi (BS) we Włoszech, złożonym z wzajemnie połączonych budynków o pow. ok. 34.000 m2, w których znajdują się obiekt produkcyjny, biura projektowe, centrum obsługi oraz zarząd.

Skontaktuj się z naszym ekspertem i uzyskaj informacje o wykonalności

Centrum obsługi klientaPrzydatne numery serwisu technicznego
Globalna obecnośćObecność AB na świecie

AB Holding S.p.a.

Via Caduti del Lavoro, 13
25034 Orzinuovi (BS)
T. +39 030 99 42 411
info@gruppoab.com

Follow us
 • Informacje o firmie
 • Przykłady realizacji ab
 • Rozwiązania
 • Produkty
 • Serwis
 • Innowacja
 • Kariera

Copyright 2021 AB HOLDING SPA - P.IVA 02243290984 - REA 433585 - Reg. imp. BS02243290984 - Cap. sociale 6.000.000 i.v.

Zarezerwuj bezpłatną konsultację online
1