• Blog
  • Cogeneration

ENERGIA ODNAWIALNA Z KOGENERACJI JAKO ROZWIĄZANIE PROBLEMÓW Z MARNOTRAWSTWEM ŻYWNOŚCI.

20 marca 2019

Żywność to życie. Marnowanie żywności to problem ekonomiczny, etyczny i ekologiczny. Poważny problem, który nie został dokładnie rozpoznany, upubliczniony i rozwiązany. Czy wiecie, ile żywności marnuje się każdego roku? 30% całej żywności wyprodukowanej do spożycia przez ludzi, czyli około 1,3 miliarda ton rocznie. To problem ekonomiczny, ponieważ wartość zmarnowanej żywności w gospodarkach uprzemysłowionych wynosi 680 mld USD, a w krajach rozwijających się 310 mld USD (źródło: Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa).  

To problem etyczny, ponieważ przeszło miliard ludzi cierpi głód. Co szósty mieszkaniec Ziemi nie ma wystarczająco jedzenia, by żyć zdrowo (źródło: The World Facts). Co roku konsumenci w bogatych krajach marnują tyle żywności (222 milionów ton), ile wynosi cała produkcja żywności netto w Afryce Subsaharyjskiej (230 mln ton).  

Poza tym marnowanie jedzenia to problem ekologiczny, to zmarnowana ziemia uprawna i woda. Odpady żywnościowe składowane na wysypiskach uwalniają metan, który jest około 20 razy bardziej szkodliwy dla środowiska niż CO2. Ponadto marnowanie żywności odpowiada za 8% emisji niepotrzebnie wytwarzanych gazów cieplarnianych, które wpływają na globalne ocieplenie i zmiany klimatyczne (źródło: Komisja Europejska).  

Problem marnowania żywności należy oczywiście rozwiązać u źródła. Strategia redukowania, ponownego wykorzystania i recyklingu (ang. reduce, reuse and recycling, strategia 3R) powinna bezwzględnie mieć pierwszeństwo przed tradycyjnym zarządzaniem odpadami. Niemniej w praktyce istnieje asymetria między miejscami produkowania odpadów spożywczych a miejscami, gdzie głodują ludzie.  

Dlatego, przyglądając się bliżej danym liczbowym, zobaczymy, że niektóre problemy związane z marnowaniem jedzenia można częściowo rozwiązać poprzez energię, a w szczególności KOGENERACJĘ. Najwyższy odsetek marnotrawstwa żywności dotyczy owoców i warzyw, oraz roślin korzeniowych i bulw. Globalny odsetek ilościowy marnowanej żywności rocznie wygląda następująco: 30% – zboża, 45% – rośliny korzeniowe, owoce i warzywa, 20% – nasiona oleiste, mięso i nabiał, 35% – ryby (źródło: Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa). To idealna mieszanka do produkcji biogazu.  

Niedawno firma AB dostarczyła do zakładu Hitachi Zosen Inova (HZI), światowego lidera w zakresie rozwiązań energetycznych i gospodarki odpadami, instalację kogeneracyjną o mocy 850 kWe. Instalacja została właśnie zamontowana w hrabstwie San Luis Obispo w Kalifornii, które wyznaczyło sobie jeden z najambitniejszych celów w USA, jeśli chodzi o neutralizację śladu węglowego. Z 33 000 ton odpadów zielonych i biologicznych instalacja w HZI będzie wytwarzać około 2 900 000 Nm3 biogazu oraz 22 000 ton wysokiej jakości kompostu i nawozu w płynie rocznie. Dodane zostanie też około 8000 ton odpadów spożywczych. Cały biogaz zostanie przetworzony w odnawialną energię elektryczną o uzysku mocy rzędu 6 200 000 kWh/a, czyli wystarczająco, aby zaspokoić roczne zapotrzebowanie na energię przeszło 600 gospodarstw domowych. Firma AB jest dumna z tego, że uczestniczy w projekcie, który wpłynie na redukcję zagrożenia dla środowiska w tak podatnym na te zagrożenia stanie, jak Kalifornia. Nasz wkład wpłynie też na powstawanie nowych miejsc pracy, generowanie energii odnawialnej oraz zapewnienie skutecznego rozwiązania dla gospodarki o obiegu zamkniętym, w której odpady spożywcze nie zostaną do końca zmarnowane.  

Centrum obsługi klientaPrzydatne numery serwisu technicznego
Globalna obecnośćObecność AB na świecie

AB Holding S.p.a.

Via Caduti del Lavoro, 13
25034 Orzinuovi (BS)
T. +39 030 99 42 411
info@gruppoab.com

Follow us
  • Informacje o firmie
  • Przykłady realizacji ab
  • Rozwiązania
  • Produkty
  • Serwis
  • Innowacja
  • Kariera

Copyright 2021 AB HOLDING SPA - P.IVA 02243290984 - REA 433585 - Reg. imp. BS02243290984 - Cap. sociale 6.000.000 i.v.

Zarezerwuj bezpłatną konsultację online
1