Przewodnik po kogeneracji dla świata biogazu

PRZEWODNIK PO KOGENERACJI DLA ŚWIATA BIOGAZU

1. Co to jest biogaz?

Biogaz jest naturalnym paliwem uzyskiwanym w procesie „fermentacji beztlenowej”, tj. fermentacji bakteryjnej w środowisku beztlenowym pozostałości organicznych pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego.

Zazwyczaj, wytwarzany biogaz składa się w około 50-70% z metanu, a w pozostałej części, z dwutlenku węgla i innych składników. Z tego powodu, odpowiednio przetworzony, jest w stanie zasilać silnik endotermiczny elektrociepłowni biogazowej i produkować, po zakończeniu procesu, w pełni odnawialną energię elektryczną i cieplną.

2. Jakie są surowce?

Biogaz może być produkowany z różnych matryc, np.:

  • Ścieki z inwentarza żywego
  • Osady ściekowe ze stałych odpadów komunalnych (OFMSW)
  • Odpady rolno-przemysłowe
  • Pozostałości z upraw

Efektywność energetyczna pod względem wytwarzanego biogazu, a tym samym, wytwarzanej energii elektrycznej i cieplnej, różni się w zależności od właściwości wybranego surowca.

3. Jak działa biogazownia?

Biogazownia składa się głównie z dwóch części: części fermentacji beztlenowej, w której odbywa się rzeczywista produkcja biogazu (składającej się z jednej lub kilku komór fermentacyjnych) oraz części, w której biogaz jest przetwarzany na energię, tj. z systemu kogeneracji.

Komory fermentacyjne odgrywają kluczową rolę w początkowej fazie procesu produkcji biogazu, ale to od jakości i niezawodności oraz rozwiązań technologicznych charakteryzujących zespół kogeneracyjny , zależy efektywność energetyczna i ogólna wydajność ekonomiczna systemu.

Wyprodukowana energia

ELEKTRYCZNA

oddawana do sieci

CIEPLNA
• ciepła woda
• para
• zimna lowoda

Zobaczmy, jak działa biogazownia stosowana w sektorze rolniczym:

4. Zalety biogazowni

Biogazownia ma wiele zalet:

  • Waloryzacja materiałów odpadowych, które z „odpadów” stają się „zasobem”, pozwalając na produkcję energii elektrycznej i cieplnej ze źródeł odnawialnych, a także odpadu pofermentacyjnego, doskonałego nawozu, który może być ponownie wykorzystany w procesie rolniczym;
  • Zrównoważenie środowiskowe, dzięki odstąpieniu od wykorzystywania paliw kopalnych do zasilania elektrociepłowni biogazowej;
  • Programowalna produkcja energii pozwalająca na zrównoważenie udziału nieprogramowalnych źródeł odnawialnych (np. energii fotowoltaicznej lub wiatrowej);
  • Integracja dochodów z rolnictwa.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Dowiedz się więcej na temat kogeneracji! Zostaw swój adres e-mail, aby otrzymać dokument w formacie PDF.

5. Obszary zastosowania

Jak widzieliśmy, elektrociepłownie na biogaz mogą być zasilane różnymi rodzajami substratów i w związku z tym, stanowią strategiczny wybór dla różnych sektorów produkcji, tj.:

ROLNICTWO

SKŁADOWISKA ODPADÓW/OFMSW

ODPADY ROLNO-PRZEMYSŁOWE

OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW

7. Linie AB przeznaczone dla świata biogazu

AB proponuje rozwiązania i technologie opracowane specjalnie z myślą o odzysku energii z biogazu, zapewniając najwyższy poziom wydajności przy jednoczesnej niezawodności układu.

Wszystkie rozwiązania AB dla biogazu potwierdzają właściwości, które sprawiają, że ECOMAX®  jest wysokowydajnym produktem przemysłowym, pozwalającym zapewnić czerpanie z biogazu wielu korzyści: duża elastyczność i zdolność relokacji, krótki czas instalacji i uruchomienia, łatwe połączenie z istniejącymi instalacjami biogazowni lub innymi już istniejącymi substratami.

Wyniki te są owocem nieustannego zaangażowania w badania i rozwój, a także udowodnionej skuteczności usług serwisowych oferowanych partnerom biznesowym. Wszystko po to, aby zwiększyć zalety biogazowni.

Trzy produkty linii ECOMAX® Biogas stanowią punkt odniesienia dla każdego przedsiębiorstwa, które chce skorzystać z możliwości, jaką daje przetwarzanie biogazu na energię dzięki modułowej gamie systemów::

SYSTEMY BARDZO MAŁE:

ECOMAX® Linea Rossa w zakresie mocy od 62 do 200 kW

SYSTEMY MAŁE:

ECOMAX® Biogas w zakresie mocy od 250 do 300 kW

SYSTEMY ŚREDNIE I DUŻE:

nowa linia ECOMAX NEXT® Biogas w zakresie mocy od 550 do 1.500 kW

7. Sukcesy

 BIOMAN

BIOMAN (WŁOCHY): 4 ECOMAX® 11 BIO
Biogaz z odpadów
Moc elektryczna : 3,9 MW

Hitachi Zosen Inova

HITACHI ZOSEN INOVA (USA): 1 ECOMAX® 9BIO
Biogaz z odpadów
Moc elektryczna: 853 kW

8. KWE AB Energy Polska SP. Z O.O.

KWE AB ENERGY Polska jest polską spółką zależną AB – spółki zajmującej się kogeneracją i rozwojem odnawialnych źródeł energii, takich jak biogaz i biometan – z ponad 1250 zainstalowanymi zakładami i bezpośrednią obecnością w 21 krajach na całym świecie, w tym we Włoszech, Kanadzie, Brazylii, Meksyku, Wielkiej Brytanii, Niemcy i Rosja.

Od 1981 r. firma AB wspiera przedsiębiorstwa próbujące zwiększyć swoją konkurencyjność, oszczędzać energię i ograniczać emisje do środowiska. Budujemy relacje z klientami i partnerami w oparciu o otwartość i wzajemne zaufanie: produkujemy i instalujemy układy i zarządzamy nimi jak własnymi.

Przez 40 lat działalności wypracowaliśmy niezrównany knowhow i moce produkcyjne na skalę światową, co zapewnia doskonały poziom układów oraz najwyższą jakość zarówno instalacji, jak i obsługi posprzedażowej.

AB jest jedynym producentem dysponującym procesem przemysłowym, który ma możliwość wewnętrznego zarządzania całym cyklem produkcji układu kogeneracji.

Główna działalność badawcza w zakresie produkcji i projektowania koncentruje się w nowoczesnym zagłębiu przemysłowym z siedzibą w Orzinuovi (BS) we Włoszech, złożonym z wzajemnie połączonych budynków o pow. ok. 34.000 m2, w których znajdują się obiekt produkcyjny, biura projektowe, centrum obsługi oraz zarząd.