ראקטור DeNOx SCR

  • Home
  • ראקטור DeNOx SCR

פתרונות יעילים לטיפול בפליטות דרך הפחתה קטליטית סלקטיבית.

ה-DeNOx SCR Reactor מעבד את פליטות ה-NOx ממודולי ECOMAX® שמונעים בגז טבעי או ביוגז המבוססים על עיכול אנאירובי, ומבטיח תאימות למגבלות הפליטה לתוך האטמוספרה. 

לשם כך, הוא עושה שימוש בטכנולוגיה יעילה ביותר לנטרול תחמוצות החנקן NOx שקיימות בדרך כלל בגזי הפליטה של תהליך הבעירה: SCR הפחתה קטליטית סלקטיבית. 

תקני האיכות של AB, שמנחים את התכנון, הבנייה והגדרת הממדים של המפעלים, מאפשרים להשיג נצילות מרבית בהפחתת ה-NOx. 

ה-DeNOx SCR reactor זמין לא רק עבור מפעלי ECOMAX® במהלך התכנון, אלא גם עבור מערכות קוגנרציה קיימות, במקרים שבהם המפעל זקוק לשיפוץ או לשדרוג כתוצאה משינויים שחלו בתקנות הנוגעות לפליטה. 

עיקרון פעולה

חוזקות

קומפקטיות

צורת המקבילון הייחודית והבידוד המיוחד תורמים להכלה הכללית של מידות הריאקטור DeNOx SCR. קיימים פתרונות טכניים מיוחדים, שמיועדים לאפשר את מיקומו בחללים מוגבלים. 

רגנרציה

לאחר ההגעה לרמת הנצילות המינימלית, מתאפשר חידוש האלמנטים שעברו זירוז ואשר מרכיבים את הריאקטור, וזאת דרך תהליך שמאפשר לשחזר את רמת הביצועים הראשונית של הזרז. 

מערכת ניהול

מערכת הניהול DeNOx SCR משולבת בצורה מושלמת עם מערכת SCADA ECOMAX®. ניתן לנטר את פרמטרי הפעולה של מערכת הפחתת ה-NOx ולהגדיר אותם מתוך מחשב הפיקוח. 

קיימות

עם השילוב של מערכות AB ,DeNOx SCR מציגה את עצמה כשותפה להטעמת פתרונות קוגנרציה בני קיימא, שעולים בקנה אחד עם הסטנדרטים הנדרשים מתוקף התקנות הסביבתיות. 

מוצרים

קטלוג

מרכז שירות הלקוחות
Follow us
  • תאגיד
  • פתרונות
  • מוצרים
  • שירות
  • חדשנות

Copyright 2021 AB HOLDING SPA - P.IVA 02243290984 - REA 433585 - Reg. imp. BS02243290984 - Cap. sociale 6.000.000 i.v.

Book a free consultation online
1