AB עבור מרכז נתונים

  • Home
  • AB עבור מרכז נתונים

AB היא הסמכות הגלובלית לפתרונות של קיימות אנרגיה במרכזי נתונים, שלהם היא מספקת פתרונות גמישים, אשר נותנים מענה לצורכיהם התפעוליים.

 AB היא הסמכות הגלובלית לפתרונות של קיימות אנרגיה במרכזי נתונים, שלהם היא מספקת פתרונות גמישים, אשר נותנים מענה לצורכיהם התפעוליים. 

הפתרונות של AB מגיבים לצורך מתפתח של המגזר: אספקה של כמות נכבדה של חשמל ברמות אמינות גבוהות, שמבטיחה פעולה רציפה.  

בזכות המערכות של AB, ניתן להפחית את עלויות האנרגיה הגבוהות במיוחד, לצד הפחתת הצריכה וההשפעה הסביבתית. 

למעשה, במהלך השנים האחרונות מרכזי הנתונים הגדילו את הקיבולת שלהם בתגובה לגידול בתעבורת הנתונים הגלובלית ובמספר האנשים המחוברים לאינטרנט: כיום הם אחראים ל-1-1.5% בקירוב מן העלייה בצריכת החשמל הכוללת, שמסתכמים בסך של 200,000 GWh בשנה, אשר הנו שווה ערך ל- 0.3% מפליטות ה-CO2. 

כמחצית מן האנרגיה שנצרכת במרכזי הנתונים נמצאת בשימוש על ידי שרתי המחשוב, בעוד ש-40% נוספים משמשים לקירור, כאשר התחזיות מצביעות על מגמת גידול: האתגרים העתידיים של מרכזי הנתונים הם למעשה הציפוף (densification) של העומס החשמלי והפיזור התרמי המוגבר של השרתים.  

בכל הנוגע ליוזמות של אנרגיה ירוקה, תשתיות שמתאפיינות בנצילות גבוהה ובאמינות הן כורח המציאות עבור מרכזי הנתונים: AB נותן מענה לצורכיהם. .

חוזקות

פתרונות

קוגנרציה של גז טבעי

מוצרים

למידע נוסף

GRUPPO BNP PARIBAS

הורד

מלא את הטופס כדי לקבל את חוברת המידע בחינם

מרכז שירות הלקוחות
Follow us
  • תאגיד
  • פתרונות
  • מוצרים
  • שירות
  • חדשנות

Copyright 2021 AB HOLDING SPA - P.IVA 02243290984 - REA 433585 - Reg. imp. BS02243290984 - Cap. sociale 6.000.000 i.v.

Book a free consultation online
1