Faq

Najczęściej zadawane pytania

Co oznacza kogeneracja?

Kogeneracja jest równoczesną produkcją energii elektrycznej i cieplnej wykorzystując maksymalnie energię pierwszą (gaz ziemny lub biogaz) za pomocą systemów zapewniających maksymalną wydajność energetyczną i nie rozprzestrzeniając ich w przyrodzie, ale odzyskując i doceniając ciepło wytworzone przez silnik endotermiczny (lub turbinowy).
Produkowanie energii elektrycznej za pomocą urządzenia kogeneracyjnego ma zalety w stosunku do kupowania energii z sieci, ponadto umożliwia korzystanie z ciepła pochodzącego z procesów schładzania silnika: woda ciepła może być oddawana bezpośrednio do cyklu produkcyjnego i używana do ogrzewania pomieszczeń, natomiast wysoka kaloryczność dymów spalinowych może być wykorzystana do otrzymywania pary lub bardzo gorącej wody, aby podgrzewać olej diatermiczny lub do innych celów. Kogeneracja zmniejsza koszty energii do 30% i polepsza obraz zakładów, ponadto uczestniczy w osiąganiu systemu równowagi ekologicznej.

Czym jest gaz ziemny lub metan?

Pierwsze źródło energii, pochodzące z paliwa kopalnianego. Gaz ziemny jest mieszaniną palną substancji gazowych (złożoną z węglowodorów i nie węglowodorów). Gazami należące do rodziny węglowodorów są metan, etan i butan, natomiast te, które nie składają się z węglowodorów są głównie reprezentowane przez dwutlenek węgla, tlenki azotu i tlenki siarki. Gaz ziemny gromadzi się w złożach, to znaczy w ograniczonej objętości podłożu, w którym porowate skały i leżące nad nim nieprzepuszczalne skały przyjmują specjalne ukształtowanie zwane pułapką, które zapobiega wydostawaniu się gazu na powierzchnię.

Jakie zalety niesie za sobą używanie kogeneracji w sektorze Greenhouse?

Instalacje kogeneracyjne osiągają niezwykłą wydajność w zastosowaniach cieplarnianych, i są bardzo elastycznym źródłem energii elektrycznej. Korzystanie z kogeneracji z gazu ziemnego w szklarni pozwala na jednoczesne wytwarzanie energii elektrycznej, energii cieplnej i CO2. Energia elektryczna może być używana do oświetlania lub podana do sieci. Ciepło może być stosowane do wytwarzania gorącej wody, wysokiej lub niskiej temperatury, używanej do ogrzewania i chłodzenia szklarni. CO2 stanowi doskonały nawóz.

Jak można korzystać z energii wyprodukowanej przez kogenerację w szklarni?

Energia elektryczna jest używana do zasilania lamp symulujących światło słoneczne i stumujące wzrost roslin, również ww okresie utrudnionej jasności naturalnej. System odzysku ciepła jest używany do wytwarzania gorącej wody użytkowej do ogrzewania szklarni, natomiast katalizator mocznikowy jest odpowiedzialny za usuwanie zanieczyszczeń obecnych w spalinach, takich jak tlenki azotu (NOx), które następnie mogą być umieszczane bezpośrednio w szklarni, wpływając korzystnie na czynnik wzrostu roślin dzięki wkładowi CO2. Pozwala to na wzrost wydajności produkcyjnej o 30% w stosunku do tradycyjnych metod upraw w szklarniach, pozbawionych wzbogacenia węglowego. Wszystko to pomaga przedłużyć okres uprawy, tym samym zwiększając ilość uprawianych produktów.