19 stycznia 2016

Stadtwerke Neuss, niemiecka firma komunalna inwestująca w biometan

Urządzenie kogeneracyjne 2 MW, znajdujące się w miasteczku Neuss jest zasilane biometanem i korzysta z cen ustalonych przez ramy prawne dotyczące energii odnawialnej.
Ciepło produkowane przez urządzenie wykorzystywane jest do ogrzewania pobliskiego centrum handlowego, a wyprodukowana energia zostaje w większym stopniu zużyta w celu oczyszczania ścieków w miejscu instalacji urządzenia. Pozostała energia zostaje wprowadzona do sieci. Ponadto, urządzenie zapewnia zmniejszenie emisji CO2 o 10,000 ton rocznie.

Wideo przedstawiające urządzenie jest dostępnie pod adresem www.cogenerationchannel.com

Cogeneration Channel