07 października 2015

Rozwiązania elektrociepłownicze (kogeneracyjne) opracowane przez AB umożliwiają spółce Becromal dalszą redukcję emisji gazów oraz oszczędność kosztów

Wytwarzanie energii cieplnej (kogeneracja) według koncepcji opracowanej przez spółkę AB stanowi idealne rozwiązanie dla dużych zakładów przemysłowych charakteryzujących się znacznym zużyciem energii, takich jak zakłady spółki Becromal. Spółkę tę uważa się za wiodącego i innowacyjnego uczestnika światowego rynku w dziedzinie wytwarzania folii aluminiowej do produkcji kondensatorów elektrolitycznych. Ten rodzaj produkcji wymaga wysokich nakładów energii elektrycznej i cieplnej, które zapewnia instalacja kogeneracyjna już zainstalowana w zakładzie w Rozzano (MI) oraz druga instalacja, która zostanie uruchomiona w najbliższych dniach.
W ostatnich latach spółka Becromal zwraca szczególną uwagę na ochronę środowiska naturalnego, na zwiększanie efektywności energetycznej oraz na optymalizację procesów, dzięki czemu przedsiębiorstwo może stawać się jeszcze bardziej konkurencyjne. Proces zastosowany w różnych fazach pracy jest procesem elektrochemicznym, wymagającym dużego zużycia energii elektrycznej i cieplnej. Z tego powodu kogeneracja AB okazała się idealnym rozwiązaniem: pierwsza instalacja AB ECOMAX® 33 HE pokrywała 60% zapotrzebowania elektrycznego (energia elektryczna) oraz jedynie 40% zapotrzebowania cieplnego (gorąca woda i olej diatermiczny). Po zastosowaniu drugiej instalacji kogeneracyjnej AB ECOMAX® 33 HE, która zostanie uruchomiona w najbliższych dniach, będzie można osiągnąć 100% pokrycia zarówno zapotrzebowania elektrycznego, jak i cieplnego, co sprawi, że zakład będzie niezależny energetycznie.
Z punktu widzenia ekonomicznego, po uruchomieniu drugiego kogeneratora, rachunek za energię elektryczną dla przedsiębiorstwa zmniejszy się praktycznie o połowę, umożliwiając oszczędność kosztów w wysokości około 300 tysięcy Euro miesięcznie oraz zwrot z inwestycji przewidywany w okresie krótszym niż 2 lata. Z perspektywy ochrony środowiska naturalnego, zakład w Rozzano znajduje się na terenie bardzo zurbanizowanym, podlegającym dużym ograniczeniom, jeżeli chodzi o limity emisji gazów do atmosfery, a instalacje kogeneracyjne AB umożliwiają spółce Becromal całkowite spełnienie obowiązujących norm i redukcję emisji CO2 w powietrzu w wysokości kilku ton rocznie, również dzięki rezygnacji z pieców do produkcji gorącej wody i oleju diatermicznego.

Informacja prasowa