21 września 2018

Riso Scotti, czołowy włoski producent ryżu, stawia na wydajność energetyczną marki AB

Kontynuacja rozwoju na poziomie krajowym i międzynarodowym przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej jakości poprzez realizację polityki proekologicznej związanej z wydajnością energetyczną: oto wspólny mianownik działalności dwóch firm, AB i Riso Scotti, liderów w swoich sektorach. Biorąc pod uwagę zwiększone zużycie energii elektrycznej i cieplnej charakteryzujące procesy produkcyjne oraz kwestie racjonalizacji wykorzystania paliw kopalnych, w świetle wynikających z tego oszczędności o charakterze ekonomicznym jak i poprawy stanu środowiska naturalnego w odniesieniu do gazów cieplarnianych, firma Riso Scotti, europejski lider w produkcji ryżu, postanowiła zamontować instalację kogeneracji do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej, która uruchomiona została w grudniu ubiegłego roku w zakładzie w Pawii.

Przedsiębiorstwa działające w tej branży zużywają ogromne ilości energii elektrycznej i cieplnej w ramach swojego łańcucha dostaw, co przekłada się nie tylko na koszty, ale ma również wpływ na środowisko; kogeneracja stanowi zatem doskonałe rozwiązanie pozwalające zmierzyć się z powyższymi problemami. Riso Scotti stoi na czele grupy przedsiębiorstw zaawansowanych technologii (high-tech), z których niektóre specjalizują się w uprawie, badaniach i prowadzeniu doświadczeń, inne zaś w obróbce, przetwórstwie i handlu ryżem. Tradycja, technologia i inwestycje dają owoc w postaci produktów stworzonych specjalnie dla konsumenta dokonującego świadomego wyboru, znajdującego się w centrum zainteresowań Riso Scotti i będącego motorem napędowym dla rozwoju i badań. Grupa kładzie ogromny nacisk nie tylko na jakość i doskonałość własnych produktów, ale również na wydajność energetyczną i ochronę środowiska naturalnego; z tego właśnie powodu wybrała firmę AB, światowego lidera w swojej branży, do zaprojektowania i wykonania instalacji kogeneracji w zakładzie w miejscowości Pawia. Wytworzona energia elektryczna będzie w całości wykorzystywana przez zakład produkcyjny, podobnie jak energia cieplna, co zapewni znaczne oszczędności w zakresie finansów i ograniczenie emisji gazów do atmosfery.

Zakład w Pawii
Działalność zakładu Riso Scotii w Pawii obejmuje przetwórstwo, obróbkę i handel ryżem, jego pochodnymi i produktami ubocznymi, prowadzone samodzielnie lub za pośrednictwem przedstawicieli. Instalacja AB, uruchomiona w grudniu 2017 roku, linii ECOMAX® Natural Gas (ECOMAX® 27 NGS) jest zasilana gazem ziemnym i stanowi kontenerowe rozwiązanie modułowe o znamionowej mocy elektrycznej wynoszącej 2 679 kW i o nominalnej mocy cieplnej wynoszącej 2 446 kW, z czego 1 571 kW jest wykorzystywane do produkcji ciepłej wody, a 875 kW do produkcji pary.
Nowa instalacja wytwarza energię elektryczną, która, po odliczeniu ilości zużywanej przez sprzęt pomocniczy, będzie w całości wykorzystywana przez zakład produkcyjny przedsiębiorstwa; tymczasem energia cieplna produkowana przez system chłodzenia gazów odlotowych i silnika znajdzie zastosowanie w procesie produkcyjnym, na przykład w pracy osuszaczy.

Agregat kogeneracyjny zapewnia gotowość do pracy w wymiarze około 8000 godzin/rok. Ze względu na parametry instalację można uznać za wysokowydajną instalację kogeneracyjną, która została zaprojektowana w taki sposób, aby spełniać wszelkie wymogi dla silników zasilanych gazem ziemnym, o których mowa w dekrecie z mocą ustawy nr 152/2006 – Normy środowiskowe. Instalacja jest wyposażona w system ciągłej analizy emisji do atmosfery dla następujących parametrów: CO, NOX, NH3, O2, temperatura i wilgotność, natężenie przepływu i stan instalacji, połączony z systemem monitoringu, który może opracowywać i archiwizować dane z pomiarów.

Komunikat prasowy