28 września 2017

Riso Scotti i kogeneracja: innowacja technologiczna pod znakiem jakości

Riso Scotti stoi na czele grupy przedsiębiorstw zaawansowanych technologii (high-tech), z których niektóre specjalizują się w uprawie, badaniach i prowadzeniu doświadczeń, inne zaś w obróbce, przetwórstwie i handlu ryżem.
Firma stawia na partnerstwo względem konsumenta, proponując nowe rozwiązania żywieniowe, podkreślające zalety ryżu i jego korzystny wpływ na zdrowie, nie zapominając przy tym o walorach smakowych. Z tego powodu, a także biorąc pod uwagę wysokie zapotrzebowanie na energię elektryczną i cieplną kompleksu, Riso Scotti zadecydowała o zamontowaniu instalacji kogeneracyjnej AB (Ecomax® 27 NGS) w zakładzie znajdującym się w miejscowości Pavia. Umożliwi to bardziej wydajną produkcję, zmniejszy koszty oraz korzystnie wpłynie na środowisko naturalne.