24 października 2017

RENEXPO POLAND

25 października 2017 - 27 października 2017, RENEXPO POLAND, Warsaw, Polska

Tegoroczne Forum Biogazu poświęcone będzie najnowszym zmianom w ustawie o odnawialnych źródłach energii istotnym z punktu widzenia branży biogazowej. Szczegółowo omówione zostaną zasady korzystania z systemu taryf gwarantowanych przez biogazownie oraz przepisy dotyczące kalkulacji cen związane ze zmianą zasad kumulacji pomocy publicznej. Nie zabraknie również informacji na temat promowanej obecnie formy działalności w sektorze OZE, czyli klastrów energii. Uczestnicy Forum dowiedzą się, dlaczego warto rozważyć udział w klastrze oraz jak przygotować i zwymiarować klaster, aby utrzymał się on na rynku.

Firma AB także będzie obecna, a jej przedstawiciel, Łukasz Wilczyński, wygłosi odczyt.

Renexpo Poland