ECOMAX® 9 - KARTA TECHNICZNA

Moc elektryczna
kW
900
Energia doprowadzona
kW
2.098
Moc termiczna dostępna:
Blokada silnika - H2O gorąca
kW
547
Moc cieplna spalin - gorąca woda
kW
382
Całkowity odzysk ciepła - gorąca woda
kW
929
alternatywnie
Para 8 bar (zasilanie 90 °C)
kW
327
Strumień pary 8 bar
kg/h
486
Sprawność całkowita - gorąca woda
%
86,9%
Sprawność elektryczna
%
42,9%
Sprawność termiczna (Produkcja H2O gorącej)
44,0%
NOx odnoszą się do 5% O2
mg/Nm3
450