ECOMAX® 6 - KARTA TECHNICZNA

Moc elektryczna
kW
635
Energia doprowadzona
kW
1.558
Moc termiczna dostępna:
Blokada silnika - H2O gorąca
kW
376
Moc cieplna spalin - gorąca woda
kW
346
Całkowity odzysk ciepła - gorąca woda
kW
722
alternatywnie
Para 8 bar (zasilanie 90 °C)
kW
306
Strumień pary 8 bar
kg/h
471
Sprawność całkowita - gorąca woda
%
86,8%
Sprawność elektryczna
%
40,8%
Sprawność termiczna (Produkcja H2O gorącej)
46,0%
NOx odnoszą się do 5% O2
mg/Nm3
450