ECOMAX® 3 - KARTA TECHNICZNA

Moc elektryczna
kW
329
Energia doprowadzona
kW
851
Moc termiczna dostępna:
Blokada silnika - H2O gorąca
kW
231
Moc cieplna spalin - gorąca woda
kW
202
Całkowity odzysk ciepła - gorąca woda
kW
433
alternatywnie
Para 8 bar (zasilanie 90 °C)
kW
181
Strumień pary 8 bar
kg/h
281
Sprawność całkowita - gorąca woda
%
89,7%
Sprawność elektryczna
%
38,7%
Sprawność termiczna (Produkcja H2O gorącej)
51,0%
NOx odnoszą się do 5% O2
mg/Nm3
450