ECOMAX® 12 - KARTA TECHNICZNA

Moc elektryczna
kW
1.201
Energia doprowadzona
kW
2.795
Moc termiczna dostępna:
Blokada silnika - H2O gorąca
kW
719
Moc cieplna spalin - gorąca woda
kW
509
Całkowity odzysk ciepła - gorąca woda
kW
1.228
alternatywnie
Para 8 bar (zasilanie 90 °C)
kW
436
Strumień pary 8 bar
kg/h
647
Sprawność całkowita - gorąca woda
%
87,0%
Sprawność elektryczna
%
43,0%
Sprawność termiczna (Produkcja H2O gorącej)
44,0%
NOx odnoszą się do 5% O2
mg/Nm3
450