ECOMAX® 10 - KARTA TECHNICZNA

Moc elektryczna
kW
1.066
Energia doprowadzona
kW
2.606
Moc termiczna dostępna:
Blokada silnika - H2O gorąca
kW
660
Moc cieplna spalin - gorąca woda
kW
558
Całkowity odzysk ciepła - gorąca woda
kW
1.218
alternatywnie
Para 8 bar (zasilanie 90 °C)
kW
491
Strumień pary 8 bar
kg/h
751
Sprawność całkowita - gorąca woda
%
87,9%
Sprawność elektryczna
%
40,9%
Sprawność termiczna (Produkcja H2O gorącej)
47,0%
NOx odnoszą się do 5% O2
mg/Nm3
450