ECOMAX® 9 NGS - KARTA TECHNICZNA

Energia doprowadzona
kW
2.169
Moc elektryczna
kW
901
Dostępna moc cieplna
Moc cieplna z bloku silnika - gorąca woda
kW
578
Moc cieplna spalin - gorąca woda
kW
403
Całkowity odzysk ciepła - gorąca woda
kW
981
Alternatywne wykorzystanie ciepła spalin
Para nasycona 8 bar - woda zasilająca 90 °C
kW
342
Lub
Olej diatermiczny 180/200 °C
kW
215
Sprawność elektryczna
%
41,5%
Sprawność cieplna - gorąca woda
%
45,0%
Sprawność całkowita - gorąca woda
%
86,5%
NOx odnoszą się do 5% O2
mg/Nm3
500