ECOMAX® 33 NGS - KARTA TECHNICZNA

Energia doprowadzona
kW
7.507
Moc elektryczna
kW
3.352
Dostępna moc cieplna
Moc cieplna z bloku silnika - gorąca woda
kW
1.858
Moc cieplna spalin - gorąca woda
kW
1.317
Całkowity odzysk ciepła - gorąca woda
kW
3.175
Alternatywne wykorzystanie ciepła spalin
Para nasycona 8 bar - woda zasilająca 90 °C
kW
1.086
Lub
Olej diatermiczny 180/200 °C
kW
595
Sprawność elektryczna
%
44,7%
Sprawność cieplna - gorąca woda
%
42,0%
Sprawność całkowita - gorąca woda
%
86,7%
NOx odnoszą się do 5% O2
mg/Nm3
500