ECOMAX® 15 NGS - KARTA TECHNICZNA

Energia doprowadzona
kW
3.599
Moc elektryczna
kW
1.497
Dostępna moc cieplna
Moc cieplna z bloku silnika - gorąca woda
kW
959
Moc cieplna spalin - gorąca woda
kW
668
Całkowity odzysk ciepła - gorąca woda
kW
1.627
Alternatywne wykorzystanie ciepła spalin
Para nasycona 8 bar - woda zasilająca 90 °C
kW
568
Lub
Olej diatermiczny 180/200 °C
kW
356
Sprawność elektryczna
%
41,6%
Sprawność cieplna - gorąca woda
%
45,0%
Sprawność całkowita - gorąca woda
%
86,6%
NOx odnoszą się do 5% O2
mg/Nm3
500