ECOMAX® 12 NGS - KARTA TECHNICZNA

Energia doprowadzona
kW
2.883
Moc elektryczna
kW
1.202
Dostępna moc cieplna
Moc cieplna z bloku silnika - gorąca woda
kW
768
Moc cieplna spalin - gorąca woda
kW
535
Całkowity odzysk ciepła - gorąca woda
kW
1.303
Alternatywne wykorzystanie ciepła spalin
Para nasycona 8 bar - woda zasilająca 90 °C
kW
455
Lub
Olej diatermiczny 180/200 °C
kW
285
Sprawność elektryczna
%
41,7%
Sprawność cieplna - gorąca woda
%
45,0%
Sprawność całkowita - gorąca woda
%
86,7%
NOx odnoszą się do 5% O2
mg/Nm3
500