ECOMAX® 10 NGS - KARTA TECHNICZNA

Energia doprowadzona
kW
2.518
Moc elektryczna
kW
999
Dostępna moc cieplna
Moc cieplna z bloku silnika - gorąca woda
kW
648
Moc cieplna spalin - gorąca woda
kW
547
Całkowity odzysk ciepła - gorąca woda
kW
1.195
Alternatywne wykorzystanie ciepła spalin
Para nasycona 8 bar - woda zasilająca 90 °C
kW
482
Lub
Olej diatermiczny 180/200 °C
kW
343
Sprawność elektryczna
%
39,7%
Sprawność cieplna - gorąca woda
%
47,0%
Sprawność całkowita - gorąca woda
%
86,7%
NOx odnoszą się do 5% O2
mg/Nm3
500