ECOMAX® 30 GH - KARTA TECHNICZNA

Energia doprowadzona
kW
6.871
Moc elektryczna
kW
3.044
Dostępna moc cieplna
Moc cieplna z bloku silnika - gorąca woda
kW
1.642
Moc cieplna spalin - gorąca woda
kW
1.315
Moc cieplna 2-go st. intercoolera
kW
220
Całkowity odzysk ciepła - gorąca woda
kW
327
Całkowity odzysk ciepła -gorąca woda
kW
3.504
NOx odnoszą się do 5% O2
mg/Nm3
500