ECOMAX® 27 GH - KARTA TECHNICZNA

Energia doprowadzona
kW
5.886
Moc elektryczna
kW
2.681
Dostępna moc cieplna
Moc cieplna z bloku silnika - gorąca woda
kW
1.378
Moc cieplna spalin - gorąca woda
kW
1.107
Moc cieplna 2-go st. intercoolera
kW
185
Całkowity odzysk ciepła - gorąca woda
kW
266
Całkowity odzysk ciepła -gorąca woda
kW
2.936
NOx odnoszą się do 5% O2
mg/Nm3
500