ECOMAX® 20 GH - KARTA TECHNICZNA

Energia doprowadzona
kW
4.454
Moc elektryczna
kW
2.006
Dostępna moc cieplna
Moc cieplna z bloku silnika - gorąca woda
kW
1.054
Moc cieplna spalin - gorąca woda
kW
841
Moc cieplna 2-go st. intercoolera
kW
144
Całkowity odzysk ciepła - gorąca woda
kW
201
Całkowity odzysk ciepła -gorąca woda
kW
2.240
NOx odnoszą się do 5% O2
mg/Nm3
500