ECOMAX® 15 GH - KARTA TECHNICZNA

Energia doprowadzona
kW
3.489
Moc elektryczna
kW
1.497
Dostępna moc cieplna
Moc cieplna z bloku silnika - gorąca woda
kW
897
Moc cieplna spalin - gorąca woda
kW
636
Moc cieplna 2-go st. intercoolera
kW
128
Całkowity odzysk ciepła - gorąca woda
kW
154
Całkowity odzysk ciepła -gorąca woda
kW
1.815
NOx odnoszą się do 5% O2
mg/Nm3
500