ECOMAX® 12 GH - KARTA TECHNICZNA

Energia doprowadzona
kW
2.795
Moc elektryczna
kW
1.201
Dostępna moc cieplna
Moc cieplna z bloku silnika - gorąca woda
kW
719
Moc cieplna spalin - gorąca woda
kW
509
Moc cieplna 2-go st. intercoolera
kW
104
Całkowity odzysk ciepła - gorąca woda
kW
123
Całkowity odzysk ciepła -gorąca woda
kW
1.455
NOx odnoszą się do 5% O2
mg/Nm3
500