ECOMAX® 10 GH - KARTA TECHNICZNA

Energia doprowadzona
kW
2.606
Moc elektryczna
kW
1.067
Dostępna moc cieplna
Moc cieplna z bloku silnika - gorąca woda
kW
660
Moc cieplna spalin - gorąca woda
kW
558
Moc cieplna 2-go st. intercoolera
kW
85
Całkowity odzysk ciepła - gorąca woda
kW
111
Całkowity odzysk ciepła -gorąca woda
kW
1.414
NOx odnoszą się do 5% O2
mg/Nm3
500