ECOMAX NEXT® 6 - KARTA TECHNICZNA

Energia doprowadzona
kW
1.572
Moc elektryczna
kW
635
Dostępna moc cieplna
Moc cieplna z bloku silnika - gorąca woda
kW
383
Moc cieplna spalin - gorąca woda
kW
290
Całkowity odzysk ciepła - gorąca woda
kW
673
Sprawność elektryczna
%
40,4%
Sprawność cieplna - gorąca woda
%
43,0%
Sprawność całkowita - gorąca woda
%
83,4%
NOx odnoszą się do 5% O2
mg/Nm3
500