ECOMAX NEXT® 5 - KARTA TECHNICZNA

Energia doprowadzona
kW
1.308
Moc elektryczna
kW
550
Dostępna moc cieplna
Moc cieplna z bloku silnika - gorąca woda
kW
302
Moc cieplna spalin - gorąca woda
kW
227
Całkowity odzysk ciepła - gorąca woda
kW
529
Sprawność elektryczna
%
42,0%
Sprawność cieplna - gorąca woda
%
40,0%
Sprawność całkowita - gorąca woda
%
82,0%
NOx odnoszą się do 5% O2
mg/Nm3
500