ECOMAX® 44 GH - KARTA TECHNICZNA

Energia doprowadzona
kW
9.442
Moc elektryczna
kW
4.404
Dostępna moc cieplna
Moc cieplna z bloku silnika - gorąca woda
kW
2.458
Moc cieplna spalin - gorąca woda
kW
1.598
Moc cieplna 2-go st. intercoolera
kW
242
Całkowity odzysk ciepła - gorąca woda
kW
508
Całkowity odzysk ciepła -gorąca woda
kW
4.806
NOx odnoszą się do 5% O2
mg/Nm3
500