ECOMAX® 2 LR - KARTA TECHNICZNA

Energia doprowadzona
kW
531
Moc elektryczna
kW
209
Dostępna moc cieplna
Moc cieplna z bloku silnika - gorąca woda
kW
108
Moc cieplna spalin - gorąca woda
kW
78
Całkowity odzysk ciepła - gorąca woda
kW
186
Sprawność elektryczna
%
39,4%
Sprawność cieplna - gorąca woda
%
35,0%
Sprawność całkowita - gorąca woda
%
74,4%
NOx odnoszą się do 5% O2
mg/Nm3
500