ECOMAX® 1,5 LR - KARTA TECHNICZNA

Energia doprowadzona
kW
395
Moc elektryczna
kW
150
Dostępna moc cieplna
Moc cieplna z bloku silnika - gorąca woda
kW
93
Moc cieplna spalin - gorąca woda
kW
57
Całkowity odzysk ciepła - gorąca woda
kW
150
Sprawność elektryczna
%
38,0%
Sprawność cieplna - gorąca woda
%
38,0%
Sprawność całkowita - gorąca woda
%
76,0%
NOx odnoszą się do 5% O2
mg/Nm3
500