ECOMAX® 1 LR - KARTA TECHNICZNA

Energia doprowadzona
kW
280
Moc elektryczna
kW
100
Dostępna moc cieplna
Moc cieplna z bloku silnika - gorąca woda
kW
77
Moc cieplna spalin - gorąca woda
kW
27
Całkowity odzysk ciepła - gorąca woda
kW
104
Sprawność elektryczna
%
35,7%
Sprawność cieplna - gorąca woda
%
37,0%
Sprawność całkowita - gorąca woda
%
72,7%
NOx odnoszą się do 5% O2
mg/Nm3
500