ECOMAX® 0,6 LR - KARTA TECHNICZNA

Energia doprowadzona
kW
179
Moc elektryczna
kW
62
Dostępna moc cieplna
Moc cieplna z bloku silnika - gorąca woda
kW
52
Moc cieplna spalin - gorąca woda
kW
20
Całkowity odzysk ciepła - gorąca woda
kW
72
Sprawność elektryczna
%
34,6%
Sprawność cieplna - gorąca woda
%
40,0%
Sprawność całkowita - gorąca woda
%
74,6%
NOx odnoszą się do 5% O2
mg/Nm3
500