ECOMAX® 8 Landfill - KARTA TECHNICZNA

Energia doprowadzona
kW
2.118
Moc elektryczna
kW
851
Dostępna moc cieplna
Moc cieplna z bloku silnika - gorąca woda
kW
482
Moc cieplna spalin - gorąca woda
kW
413
Całkowity odzysk ciepła - gorąca woda
kW
895
Sprawność elektryczna
%
40,2%
Sprawność cieplna - gorąca woda
%
42,0%
Sprawność całkowita - gorąca woda
%
82,2%
NOx odnoszą się do 5% O2
mg/Nm3
500