ECOMAX® 6 Landfill - KARTA TECHNICZNA

Energia doprowadzona
kW
1.604
Moc elektryczna
kW
635
Dostępna moc cieplna
Moc cieplna z bloku silnika - gorąca woda
kW
394
Moc cieplna spalin - gorąca woda
kW
296
Całkowity odzysk ciepła - gorąca woda
kW
690
Sprawność elektryczna
%
39,6%
Sprawność cieplna - gorąca woda
%
43,0%
Sprawność całkowita - gorąca woda
%
82,6%
NOx odnoszą się do 5% O2
mg/Nm3
500