ECOMAX® 15 Landfill - KARTA TECHNICZNA

Moc wprowadzona
kW
3.375
Moc elektryczna
kW
1.414
Recupero calore disponibile
Circuito motore - H2O calda
kW
828
Gazy spalinowe - H2O gorąca
kW
550
Łączny odzysk w H2O gorącej
kW
1.378
Sprawność elektryczna
%
41,9%
Rendimento termico in H2O calda
%
41,0%
Wydajność ŁĄCZNA
%
82,9%
NOx odnoszą się do 5% O2
mg/Nm3
500