ECOMAX® 15 Landfill - KARTA TECHNICZNA

Moc elektryczna
kW
1.414
Moc wprowadzona
kW
3.375
Moc termiczna dostępna:
Blokada silnika - H2O gorąca
kW
828
gazy spalinowe - H2O gorąca
kW
550
Łączny odzysk w H2O gorącej
kW
1.378
alternatywnie
Para 8 bar (zasilanie 90 °C)
kW
648
Steam flow 8 bar (food 90 ° C)
kW
987
Wydajność ŁĄCZNA
%
82,9%
Wydajność elektryczna
%
41,9%
Wydajność termiczna
%
41,0%
Nox odnoszą się do 5% O2
mg/Nm3
450