ECOMAX NEXT® 9 - KARTA TECHNICZNA

Energia doprowadzona
kW
2.132
Moc elektryczna
kW
901
Dostępna moc cieplna
Moc cieplna z bloku silnika - gorąca woda
kW
549
Moc cieplna spalin - gorąca woda
kW
317
Całkowity odzysk ciepła - gorąca woda
kW
866
Sprawność elektryczna
%
42,2%
Sprawność cieplna - gorąca woda
%
41,0%
Sprawność całkowita - gorąca woda
%
83,3%
NOx odnoszą się do 5% O2
mg/Nm3
500