ECOMAX® 2,5 - KARTA TECHNICZNA

Energia doprowadzona
kW
640
Moc elektryczna
kW
250
Dostępna moc cieplna
Moc cieplna z bloku silnika - gorąca woda
kW
178
Moc cieplna spalin - gorąca woda
kW
119
Całkowity odzysk ciepła - gorąca woda
kW
297
Sprawność elektryczna
%
39,1%
Sprawność cieplna - gorąca woda
%
46,0%
Sprawność całkowita - gorąca woda
%
85,1%
NOx odnoszą się do 5% O2
mg/Nm3
500