ECOMAX® 3 - KARTA TECHNICZNA

Energia doprowadzona
kW
784
Moc elektryczna
kW
300
Dostępna moc cieplna
Moc cieplna z bloku silnika - gorąca woda
kW
206
Moc cieplna spalin - gorąca woda
kW
166
Całkowity odzysk ciepła - gorąca woda
kW
372
Sprawność elektryczna
%
38,3%
Sprawność cieplna - gorąca woda
%
47,0%
Sprawność całkowita - gorąca woda
%
85,3%
NOx odnoszą się do 5% O2
mg/Nm3
500