ECOMAX NEXT® 15 - KARTA TECHNICZNA

Energia doprowadzona
kW
3.538
Moc elektryczna
kW
1.497
Dostępna moc cieplna
Moc cieplna z bloku silnika - gorąca woda
kW
911
Moc cieplna spalin - gorąca woda
kW
528
Całkowity odzysk ciepła - gorąca woda
kW
1.439
Sprawność elektryczna
%
42,3%
Sprawność cieplna - gorąca woda
%
41,0%
Sprawność całkowita - gorąca woda
%
83,3%
NOx odnoszą się do 5% O2
mg/Nm3
500