ECOMAX NEXT® 12 - KARTA TECHNICZNA

Energia doprowadzona
kW
2.834
Moc elektryczna
kW
1.202
Dostępna moc cieplna
Moc cieplna z bloku silnika - gorąca woda
kW
730
Moc cieplna spalin - gorąca woda
kW
421
Całkowity odzysk ciepła - gorąca woda
kW
1.151
Sprawność elektryczna
%
42,4%
Sprawność cieplna - gorąca woda
%
41,0%
Sprawność całkowita - gorąca woda
%
83,4%
NOx odnoszą się do 5% O2
mg/Nm3
500