ECOMAX NEXT® 10 - KARTA TECHNICZNA

Energia doprowadzona
kW
2.608
Moc elektryczna
kW
1.067
Dostępna moc cieplna
Moc cieplna z bloku silnika - gorąca woda
kW
654
Moc cieplna spalin - gorąca woda
kW
461
Całkowity odzysk ciepła - gorąca woda
kW
1.115
Sprawność elektryczna
%
40,9%
Sprawność cieplna - gorąca woda
%
43,0%
Sprawność całkowita - gorąca woda
%
83,9%
NOx odnoszą się do 5% O2
mg/Nm3
500