07 lipca 2015

Patheon Italia, wielonarodowy przemysł farmaceutyczny, wybiera kogenerację AB

‚Patheon Italia s.p.a. która jest międzynarodowym liderem w produkcji farmaceutycznej na rzecz osób trzecich, we Włoszech, gdzie rośnie w imponujący sposób, postanowił przyjąć politykę green związaną z wydajnością energetyczną i z zamiarem wprowadzenia racjonalizacji w użytkowaniu źródeł energii pochodzących z paliw kopalnych, przy stałej oszczędności i ulepszeniu warunków środowiskowych związanych z gazami szklarniowymi, dla swoich zaawansowanych zakładów produkcyjnych w Monca (MB) i w Ferentino (FR) wybrał światowego lidera w kogeneracji, jakim jest Grupa AB Po mimo chwilowej sytuacji ekonomicznej Patheon zmierza pod prąd, ze świadomością, że tego typu inwestycje są jednym z najważniejszych dźwigni. Nie tylko w celu przezwyciężenia kryzysu, ale także w celu dalszego wzrostu wpływów oraz pozytywnego oddziaływania na rozwój terytorium, zarówno jeśli chodzi o podwykonawstwo i zatrudnienie, jak i o politykę sprzyjającą wydajności energetycznej oraz środowisku. Firma działa w strukturach wyposażonych w awangardowe i wysoce satysfakcjonujące maszyny i urządzenia, stale odnawiane i wzbogacane o każdą możliwą innowacyjną technologię, która może przyczynić się do ulepszenia produkcji, jakości procesów oraz produktów końcowych, także w optyce green. Z tego powodu Patheon Italia wybrał dla swoich zakładów produkcyjnych w Monza i Ferentino, urządzenia kogeneracyjne linii ECOMAX® na gaz ziemny. Nowe urządzenie kogeneracyjne produkuje energię elektryczną, która za wyjątkiem zużycia dodatkowego oprzyrządowania centrali, używana jest w celu zaspokojenia potrzeb energetycznych zakładu, a kogeneracyjna energia termiczna wykorzystana zostaje do celów technologicznych i produkcyjnych poprzez produkcję podgrzewanej wody (około 175°C) i wody ciepłej (około 90°C). Taka inwestycja okazała się konieczna, aby zaspokoić wymagania energetyczne (firma pracuje 24 godz.) i ekonomiczne, pamiętając o zrównoważonej gospodarce środowiskowej. Dzięki nowemu urządzeniu, przewiduje się oszczędność około 3300 ton CO2 rocznie oraz operatywność Grupy AB równą 8 000 godzin w roku.

Katalog Ecomax ®