MAKSYMALIZACJA DOCHODU I ZMINIMALIZOWANIE PRZESTOJÓW MASZYNY

SWybór Service AB oznacza maksymalne osiągi w zakresie liczby godzin dostępności systemu, minimalizację awarii i przestojów oraz optymalizację zaplanowanych przestojów celem konserwacji prewencyjnej. Usługa Service charakteryzuje się starannym planowaniem interwencji serwisowych, aby zmaksymalizować użyteczność systemu i zmniejszyć ryzyko awarii i wypadków.

  • APomoc 24 godziny na dobę, 365 dni w roku
  • Natychmiastowa reakcja celem ograniczenia okresu przestoju
  • Monitoring zdalny w celu optymalnego działania instalacji, z oddziału lokalnego lub „Centrum Kompetencyjnego” we Włoszech.
  • Dostępność na miejscu oryginalnych części zamiennych.
  • Zaprogramowane zarządzanie przerwami w działaniu w celu konserwacji
  • Personalizacja umów dot. pomocy
  • Większa przewidywalność kosztów operacyjnych